Društveno stičišče STIKS

Društveno stičišče STIKS omogoča študentskim društvom pravno, računovodsko, organizacijsko in drugo svetovanje ter jih informira o novostih na področju organiziranja, razpisih ter drugih priložnostih. Izvaja različna izobraževanja za društva, jim omogoča uporabo prostorov Študentskega kampusa in ŠOU v Ljubljani za njihovo delovanje ter izvaja razpise za sofinanciranje dejavnosti študentskih društev, zvez društev in zavodov.

Študentska društva, ki so se prijavila na razpis za brezplačno koriščenje prostorov v Študentskem kampusu, imajo na voljo tudi te prostore skupaj z opremo (mize, računalniki, omare, ...).

STIKS omogoča društvom brezplačno:

  • prevajanje,
  • lektoriranje,
  • printanje in kopiranje v določenih količinah (po dogovoru). 

Za informacije v zvezi z zgoraj naštetimi storitvami se obrnite na drustva@sou-lj.si, razpisi.sou@sou-lj.si oziroma razpisi@kampus.si.