HUB – večnamenski prostor

HUB - večnamenski prostor

Večnamenska dvorana predstavlja pokriti prostor v Kampusu. Namenjena je organzaciji različnih predavanj, okroglih miz, kabarejskim koncertom, gledališkim predstavam in ostalim kulturnim prireditvam. Prav tako zagotavlja kapacitete in infrastrukturo za izvedbo strokovnih tečajev, novinarskih konferenc, modnih revij, pogostitev, srečanj in konferenc, ki jih organizirajo študentje, študentska društva in druge organizacije. V dvorani je približno 300 sedišč, ki se jih lahko razporedi glede na potrebe dogodka.

Večnamenska dvorana predstavlja največji pokriti prostor v Kampusu. Namenjena je organizaciji raznih predavanj, okroglih miz, kabarejskim koncertom, gledališkim predstavam in ostalim kulturnim prireditvam. Prav tako zagotavlja kapacitete in infrastrukturo za izvedbo strokovnih tečajev, novinarskih konferenc, modnih revij, pogostitev, srečanj in konferenc, ki jih organizirajo študentje, študentska društva in druge organizacije. V dvorani je približno 300 sedišč, ki se jih lahko razporedi glede na potrebe dogodka.

Informacije o najemu:
rezervacije@kampus.si

HUB - večnamenski prostor
HUB - večnamenski prostor