Kaj je študentski Kampus?

Študentski Kampus je glavno stičišče študentskih idej, aktivnosti in podpornih storitev, ki jih vsak študent potrebuje v času svojega študija. Namen Kampusa je študentom omogočiti platformo, kjer lahko razvijajo svoje potenciale, skupaj ustvarjajo, se športno in umetniško udejstvujejo, razvijajo svoje projektne ali podjetniške ideje ter imajo pri tem ustrezno strokovno in infrastrukturno podporo. Kampus vsebuje tudi socialno dimenzijo, s katero želimo s pomočjo subvencioniranih storitev in dejavnosti študentom olajšati njihove finančne težave.

Vizija Študentskega kampusa je postati osrednje stičišče vseh študentov – tako študentov, ki študirajo v Ljubljani, kot tudi študentov iz drugih univerzitetnih središč.

Korak v pravo smer!

V Ljubljani smo bili vrsto let priča potrebi po vzpostavitvi študentskega kampusa, ki bi na enem mestu združeval kulturno in izobraževalno dejavnost študentov ter zadovoljeval še druge osnovne potrebe mladih. V tujini so kampusi, ki na enem mestu združujejo vse za potrebe in interese študentov, že stalna praksa, pri nas pa smo kljub mnogim prizadevanjem države in ostalih javnih institucij tovrstni organizirani kampus dolgo čakali – in ga dočakali oktobra 2015.

ŠOU v Ljubljani je tako z vzpostavitvijo Študentskega Kampusa postavil temeljni kamen platformi, ki študentom omogoča, da se med sabo povezujejo, sodelujejo, izmenjujejo ideje, ustvarjajo nove projekte, se učijo in obštudijsko udejstvujejo. V času, ko država pospešeno krči pravice študentov, je investicija v tovrstno študentsko središče, ki zbližuje študente in celovito zadovoljuje njihove potrebe, še posebej pomembna.