Javna objava rezultatov 1. razpisa Socialnega inkubatorja Študentski kampus v letu 2018 za sofinanciranje študentskih projektov

Na javni razpis za izbor projektov študentskih društev, zvez društev in zasebnih zavodov, ki se odvijajo v obdobju Projekti se morajo začeti izvajati v obdobju med 1. majem 2018 in 30. aprilom 2019 ter končajo najkasneje 15. maja 2019, in dopolnjujejo program ter cilje
Študentskega Kampusa in ŠOU v Ljubljani je prispelo 49 vlog. 49 vlog je bilo popolnih in
pravočasno ter pravilno oddanih.

Na razpisu je bilo za področja izobraževanja, kulture, sociale, zdravstva, t & t, mednarodnega sodelovanja in založništva razdeljenih 31.504,37 €.

Društva bodo preko uradnega dopisa pozvani na podpis pogodbe.

STIKS razpis 2018 končne ocene

Zaenkrat še ni komentarjev.

Oddajte komentar