Razpis ŠOU v Ljubljani in Študentskega kampusa za uporabo prostorov v Študentskem kampusu 2019

Cilj razpisa je izboljšati materialno delovanje študentskih društev, zvez študentskih društev in študentskih zavodov (v nadaljevanju: društva), ki izpolnjujejo pogoje in merila tega razpisa.

Namen razpisa je:

  • omogočiti kakovostne materialne pogoje za delovanje društev,
  • spodbujanje samoiniciativnosti študentov članic ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: študenti) vključenih v društva,
  • podpiranje študentskih pobud,
  • spodbujanje delovanja študentov vključenih v društva.

Izbranim prosilcem bo ŠOU v Ljubljani nudil uporabo oz. souporabo prostorov v skladu s tem razpisom na naslovu Pivovarniška 6 v Ljubljani v Študentskem kampusu ŠOU v Ljubljani, kjer bodo izbrani prosilci imeli tudi možnost registracije svojega sedeža.

Predmet razpisa je tudi za upravičence z razpisa organizirati brezplačne delavnice, svetovanja in izobraževanja s področja organiziranosti društev.

Vlogo lahko prijavitelj odda kadarkoli od objave razpisa, a najpozneje do 30. novembra 2019 . Vloge se bodo ocenjevale sproti.

Več informacij lahko interesenti dobijo na elektronskem naslovu Društvenega stičišča - STIKS na razpisi@kampus.si .

DOKUMENTACIJA 2019
PRIJAVA 2019
HIŠNI RED 2019

Zaenkrat še ni komentarjev.

Oddajte komentar