Društveno stičišče STIKS

Društveno stičišče STIKS

V kampusu ima svoje prostore tudi Društveno stičišče – STIKS. Prostori so opremljeni za delovanje študentskih društev in drug oblik študentskih nevladnih organizacij. Društva imajo na voljo omare za shranjevanje, delovne prostore za samostojno in skupinsko delo ter prostore za skupinske sestanke. Prostore bodo lahko uporabljale vse študentske NVO. Na spletni strani ŠOU v Ljubljani in spletni strani kampusa je objavljen razpis, preko katerega lahko vse organizacije dobijo možnost delovanja v sklopu prostora društvenega stičišča.

Kaj je Društveno stičišče – STIKS?

Društveno stičišče – STIKS je stalna dejavnost ŠOU v Ljubljani, katere namen je pomoč pri organizaciji in delovanju drugih študentskih nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na širšem področju ŠOU v Ljubljani. STIKS si s svojim delom prizadeva za izboljšanje pogojev delovanja študentskih društev in njihovih vsebin ter boljše sodelovanje in komunikacijo med študentskimi NVO ter ŠOU v Ljubljani.

Komu je namenjeno?

Ciljni uporabniki STIKS so vsa študentska društva, zveze društev in zasebni zavodi, ne glede na področje delovanja, ki so pomembni za študentski vsakdan, ki močno vplivajo na študentsko organiziranje na vseh ravneh in ki jih študenti ter ŠOU v Ljubljani prepoznajo kot pomembna.

Kaj lahko STIKS ponudi društvom?

Nalogi STIKS sta pravno, računovodsko, organizacijsko in drugo svetovanje ter informiranje študentskih društev glede novosti na področju organiziranja, razpisov in drugih priložnosti. STIKS izvaja redna izobraževanja, namenjena študentskim NVO, in jim skuša pomagati tudi z administrativno podporo. Izobraževanja se osredotočajo na različne teme: računovodstvo v društvih, priprava letnega finančnega poročila, priprava dobrega projekta in prijava na razpise, pravno delovanje v društvih, zbiranje finančnih sredstev, vodenje projektov ipd.

STIKS je odgovoren tudi za izpeljavo razpisov ŠOU v Ljubljani, namenjenih sofinanciranju študentskih društev, zvez društev in zavodov. Poleg omenjenega STIKS študentskim nevladnim organizacijam nudi tudi brezplačno pomoč pri promociji projektov preko kanalov ŠOU v Ljubljani in izposojo tehnične opreme.

Navodila za tiskanje plakatov: 
Plakat mora biti opremljen z logotipoma Stiks in Kampus, ki sta priložena na dnu strani.

Odpiralni čas:
Od ponedeljka do petka: 9.00–15.00 in 8.00–22.00 (s kartico za dostop)

Kontakt:
Za informacije v zvezi z zgoraj naštetimi storitvami se obrnite na:
razpisi@kampus.si
drustva@sou-lj.si
razpisi.sou@sou-lj.si

 

Socialni inkubator Študentski kampus skladno s svojo strategijo, ki zajema tudi podporo študentskim projektom in zagonskim podjetjem, uvaja storitev “coworking space”, ki zajema:

  • Nudenje prostorov za “co-working” (sodelo) študentom posameznikom, študentskim ekipam in študentskim društvom kot stalni, začasni ali občasni prostor za razvijanje novih idej in projektov;
  • Spodbujanje mreženja med študenti posamezniki, študentskimi skupinami in študentskimi klubi;
  • Izvajanje različnih delavnic in drugih dogodkov;
  • Izvajanje in nudenje drugih podpornih storitev.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz  Evropskih strukturnih in investicijskih skladov in Republika Slovenija.
www.eu-skladi.si

Logotipa: