HUB – večnamenski prostor

HUB - večnamenski prostor

Večnamenska dvorana predstavlja pokriti prostor v Kampusu. Namenjena je organzaciji različnih predavanj, okroglih miz, kabarejskim koncertom, gledališkim predstavam in ostalim kulturnim prireditvam. Prav tako zagotavlja kapacitete in infrastrukturo za izvedbo strokovnih tečajev, novinarskih konferenc, modnih revij, pogostitev, srečanj in konferenc, ki jih organizirajo študentje, študentska društva in druge organizacije. V dvorani je približno 300 sedišč, ki se jih lahko razporedi glede na potrebe dogodka.

Večnamenska dvorana predstavlja največji pokriti prostor v Kampusu. Namenjena je organizaciji raznih predavanj, okroglih miz, kabarejskim koncertom, gledališkim predstavam in ostalim kulturnim prireditvam. Prav tako zagotavlja kapacitete in infrastrukturo za izvedbo strokovnih tečajev, novinarskih konferenc, modnih revij, pogostitev, srečanj in konferenc, ki jih organizirajo študentje, študentska društva in druge organizacije. V dvorani je približno 300 sedišč, ki se jih lahko razporedi glede na potrebe dogodka.

Informacije o najemu:
rezervacije@kampus.si

 

Socialni inkubator Študentski kampus skladno s svojo strategijo, ki zajema tudi podporo študentskim projektom in zagonskim podjetjem, uvaja storitev “coworking space”, ki zajema:

  • Nudenje prostorov za “co-working” (sodelo) študentom posameznikom, študentskim ekipam in študentskim društvom kot stalni, začasni ali občasni prostor za razvijanje novih idej in projektov;
  • Spodbujanje mreženja med študenti posamezniki, študentskimi skupinami in študentskimi klubi;
  • Izvajanje različnih delavnic in drugih dogodkov;
  • Izvajanje in nudenje drugih podpornih storitev.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz  Evropskih strukturnih in investicijskih skladov in Republika Slovenija.

www.eu-skladi.si

HUB - večnamenski prostor
HUB - večnamenski prostor