Študentska prehrana

Na Kampusu lahko skozi vse leto podaljšaš ali se na novo vpišeš v sistem za koriščenje subvencionirane študentske prehrane (SŠP) oziroma urejaš vse druge zadeve, ki so s študentsko prehrano povezane (sprememba podatkov, težave s sistemom ...).

Če želiš več informacij o načinu vpisa v sistem ali njegovem koriščenju, obišči spletno stran SŠP .

Kontakt:
01 43 80 218

E-naslov:
studentska.prehrana@sou-lj.si

 

Delovni čas je na voljo na spletni strani SŠP, kjer se redno posodablja.