Turistica

Turistica je prva fakulteta v Sloveniji, ki turizem proučuje in poučuje na multidisciplinaren način in je članica mednarodne univerzitetne mreže UNESCO Unitwin, ki združuje fakultete, ki proučujejo kulturni turizem. Že več kot 20 let uporabljajo  znanja s področja ekonomije, ekologije in družboslovja  za usmerjanje turizma v trajnostni razvoj.
Del predavanj izrednega študija poteka tudi v prostorih Študentskega kampusa.