Unisport

Športna zveza Univerze v Ljubljani je del enovitega slovenskega študentskega športnega sistema v Sloveniji in širše. Deluje kot krovna študentska športna organizacija njenim članicam  - univerzitetne športne zveze, ki delujejo v slovenskih univerzitetnih središčih.
Kot lokacijo uradnega sedeža je izbrala Študentski kampus.