Monokomedija Profesor Kuzman mlajši

Z nekaj zamude je končno tukaj!

Uroš Kuzman nas v novi monokomediji popelje na ekskurzijo po spominih na piflarje, plonkanje, pisanje in špricanje.
V tej krohotanja in hihitanja polni blok uri bo profesor, ki smo si ga vsi vedno želeli: sproščen, duhovit in ga bolj, kot golo predavanje zanima to, da iz nas izvleče največ – smeha.

Uroš, edini slovenski komik z doktoratom iz matematike, je edini doktor, ki je v oddajah Na žaru z Ladom Bizovičarjem pošteno popekel Jana Plestenjaka in tudi samega predsednika Boruta Pahorja.

Pridruži se nam 9. oktobra, ob 19.00, v Študentskem kampusu.

*KARTE bodo na voljo na recepciji Študentskega kampusa.
Čas prodaje: vsak delovnik, med 10.00 in 12.00 ter 16.00 in 18.00.

Cena v predprodaji: 15€
Cena na dan dogodka: 17€

!!Študenti z veljavno študentsko izkaznico imate ob nakupu karte 50% popust v predprodaji (izkaznico boste morali obvezno pokazati na vhodu skupaj s karto)!!

*Vsi, ki imate karte iz prejšnjega termina, jih lahko še vedno zamenjate za nove.

Več o sami predstavi na www.kuzman.si .

Pravila  in pogoji nagradne igre na Facebook-u:

V  skladu  s spodnjimi  pravili organizator  Študentski kampus, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljanaj, prireja v sklopu promocije  nagradno igro »Profesor Kuzman mlajši« (v nadaljevanju nagradna igra).

 1. člen

Nagradna  igra poteka od dne 7.10. 2019 do dne 9.11. 2019. Namen nagradne igre je promocija Študentskega kampusa oz. dogodka Monokomedija Profesor Kuzman mlajši.

 1. člen

Nagrada sta dve vstopnici za predstavo Profesor Kuzman mlajši.

 1. člen

Za nagrado se lahko potegujejo vse osebe, ki bodo v obdobju od dne 7.10. 2019 do dne 8.10. 2019 izpolnile pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju dogodka.

Točna navodila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na Facebook strani Študentski kampus.

Nagrajenci bodo na dan žreba obveščeni na Facebooku, kjer bodo prejeli vse informacije, ki so potrebne za prevzem nagrade.

Organizatorju nagradne igre je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti ime in priimek in naslov stalnega bivališča. Ob prevzemu nagrade mora imeti nagrajenec s seboj osebni dokument, s katerim izkaže svojo istovetnost.

 1. člen

Žrebanje dobitnikov nagrade bo izvedla 3-članska komisija v torek, 8.10. 2019, ob 20.00 uri. Ime dobitnika nagrade bo objavljeno kasneje v torek, pod komentarjem osebe, ki bo izžrebana, s strani Študentski kampus.

Dobitniki nagrade se morajo za podelitev nagrade zglasiti v prostorih Študentskega kampusa – Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana. Za podelitev nagrade se bodo morali dobitniki nagrade identificirati z osebnim dokumentom. V kolikor bo kakršna koli razlika med identifikacijskimi podatki na osebnem dokumentu in imenom dobitnika nagrad, se takšni osebi nagrada ne podeli. V tem primeru se žrebanje ne ponavlja več in se nagrada ne podeli. Nagrada se prav tako ne podeli, če se dobitnik nagrade ne zglasi za podelitev nagrade ob navedenem času in na navedenem kraju.

 1. člen

Nagrada se podeli  na način, da se nagrajenec oglasijo v prostorih Študentskega kampusa (Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana) in jo prevzamejo v sredo, 9.10.2019, na dogodku Monokomedija Profesor Kuzman mlajši. Vrednost nagrade znaša 2 x 17€.

 1. člen

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli  povezane z nagradno igro in izdajo nagrad.

Organizator  si pridržuje pravico sprememb  pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne  narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre  bo organizator udeležence obveščal z objavami na njegovi Facebook strani.

V  nagradni  igri lahko  sodelujejo vse  fizične osebe, ki  se strinjajo s pogoji nagradne  igre. Nagrada se razveljavi, v kolikor  je ugotovljeno, da je dobitnik nagrade navedel napačne ali netočne podatke.

Študentski kampus vzdržuje in  nadzoruje zbirko osebnih podatkov  posameznikov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Študentski kampus organizira  nagradno igro »Profesor Kuzman mlajši«.  Organizator bo ime in priimek udeleženca (v nadaljevanju podatki),  ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro, katere bo organizator od  udeleženca zahteval le v primeru, da je udeleženec v nagradni igri izbran, obdeloval za izvedbo nagradne  igre. V primeru, če bo udeleženec v nagradni igri nagrajen, bo organizator ime in priimek udeleženca objavil tudi na svoji  Facebook strani.

V  času  obdelave  podatkov ima  udeleženec pravico  do dostopa, popravka, omejitve  obdelave ali izbrisa podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer  pisno z zahtevo, posredovano na sedež podjetja ali preko elektronske pošte info@kampus.si. Udeleženec ima pravico do ugovora, do    prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Udeleženec  lahko od organizatorja  kadarkoli zahteva, da trajno  ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče pisno na ektronski naslov info@kampus.si.

Organizator  bo podatke, ki  se na podlagi soglasja  obdelujejo za namen neposrednega  trženja, obdeloval do preklica soglasja,  pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

Nagradna igra se bo izvajala skladno s temi pravili.

 1. člen

Žreb je dokončen in nanj ni mogoča pritožba.

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre ter z obdelavo osebnih podatkov, kot je opredeljena v 7. členu.

Nagrade ni mogoče zamenjati.

Zamenjava  dobitnika nagrade  z drugo osebo, ne glede na sorodstveno  ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno  škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti  udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Nagradne igre na Facebook strani Študentski kampus niso na noben način in v nobenem pogledu povezane s Facebookom kot podjetjem, in jih ta tudi ne sponzorira, administrira niti v njih ne sodeluje in jih ne prireja.

 1. člen

Pravila veljajo od 7.10. 2019 dalje

Pravila  in pogoji nagradne igre na Instagramu:

V  skladu  s spodnjimi  pravili organizator  Študentski kampus, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljanaj, prireja v sklopu promocije  nagradno igro »Profesor Kuzman mlajši« (v nadaljevanju nagradna igra).

 1. člen

Nagradna  igra poteka od dne 7.10. 2019 do dne 9.11. 2019. Namen nagradne igre je promocija Študentskega kampusa oz. dogodka Monokomedija Profesor Kuzman mlajši.

 1. člen

Nagrada sta dve vstopnici za predstavo Profesor Kuzman mlajši.

 1. člen

Za nagrado se lahko potegujejo vse osebe, ki bodo v obdobju od dne 7.10. 2019 do dne 8.10. 2019 izpolnile pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju dogodka.

Točna navodila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na Instagram profilu Študentski kampus.

Nagrajenci bodo na dan žreba obveščeni na Instagramu, kjer bodo prejeli vse informacije, ki so potrebne za prevzem nagrade.

Organizatorju nagradne igre je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti ime in priimek in naslov stalnega bivališča. Ob prevzemu nagrade mora imeti nagrajenec s seboj osebni dokument, s katerim izkaže svojo istovetnost.

 1. člen

Žrebanje dobitnikov nagrade bo izvedla 3-članska komisija v torek, 8.10. 2019, ob 20.00 uri. Ime dobitnika nagrade bo objavljeno kasneje v torek, pod komentarjem osebe, ki bo izžrebana, s strani Študentski kampus.

Dobitniki nagrade se morajo za podelitev nagrade zglasiti v prostorih Študentskega kampusa – Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana. Za podelitev nagrade se bodo morali dobitniki nagrade identificirati z osebnim dokumentom. V kolikor bo kakršna koli razlika med identifikacijskimi podatki na osebnem dokumentu in imenom dobitnika nagrad, se takšni osebi nagrada ne podeli. V tem primeru se žrebanje ne ponavlja več in se nagrada ne podeli. Nagrada se prav tako ne podeli, če se dobitnik nagrade ne zglasi za podelitev nagrade ob navedenem času in na navedenem kraju.

 1. člen

Nagrada se podeli  na način, da se nagrajenec oglasijo v prostorih Študentskega kampusa (Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana) in jo prevzamejo v sredo, 9.10.2019, na dogodku Monokomedija Profesor Kuzman mlajši. Vrednost nagrade znaša 2 x 17€.

 1. člen

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli  povezane z nagradno igro in izdajo nagrad.

Organizator  si pridržuje pravico sprememb  pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne  narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre  bo organizator udeležence obveščal z objavami na njegovi Instagram profilu.

V  nagradni  igri lahko  sodelujejo vse  fizične osebe, ki  se strinjajo s pogoji nagradne  igre. Nagrada se razveljavi, v kolikor  je ugotovljeno, da je dobitnik nagrade navedel napačne ali netočne podatke.

Študentski kampus vzdržuje in  nadzoruje zbirko osebnih podatkov  posameznikov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Študentski kampus organizira  nagradno igro »Profesor Kuzman mlajši«.  Organizator bo ime in priimek udeleženca (v nadaljevanju podatki),  ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro, katere bo organizator od  udeleženca zahteval le v primeru, da je udeleženec v nagradni igri izbran, obdeloval za izvedbo nagradne  igre. V primeru, če bo udeleženec v nagradni igri nagrajen, bo organizator ime in priimek udeleženca objavil tudi na svojem Instagram profilu.

V  času  obdelave  podatkov ima  udeleženec pravico  do dostopa, popravka, omejitve  obdelave ali izbrisa podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer  pisno z zahtevo, posredovano na sedež podjetja ali preko elektronske pošte info@kampus.si. Udeleženec ima pravico do ugovora, do    prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Udeleženec  lahko od organizatorja  kadarkoli zahteva, da trajno  ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče pisno na ektronski naslov info@kampus.si.

Organizator  bo podatke, ki  se na podlagi soglasja  obdelujejo za namen neposrednega  trženja, obdeloval do preklica soglasja,  pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

Nagradna igra se bo izvajala skladno s temi pravili.

 1. člen

Žreb je dokončen in nanj ni mogoča pritožba.

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre ter z obdelavo osebnih podatkov, kot je opredeljena v 7. členu.

Nagrade ni mogoče zamenjati.

Zamenjava  dobitnika nagrade  z drugo osebo, ne glede na sorodstveno  ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno  škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti  udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Nagradne igre na Instagram profilu Študentski kampus niso na noben način in v nobenem pogledu povezane z Instagramom kot podjetjem, in jih ta tudi ne sponzorira, administrira niti v njih ne sodeluje in jih ne prireja.

 1. člen

Pravila veljajo od 7.10. 2019 dalje.

Socialni inkubator Študentski Kampus
- Socialno podjetje
Pivovarniška ulica 6
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI50362127 Matična št: 3684466000 Telefon: +386 31 303 278 BONI (Študentska prehrana)
+386 1 4380 218 ali +386 1 4380 211
mojca.skrjanec@sou-lj.si
NAJEM
rezervacije@kampus.si
ODNOSI Z JAVNOSTMI
info@kampus.si
VSEBINE
PARTNERJI
SPLOŠNE INFORMACIJE
TUDI NAŠE

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.