Kampus nagradna igra

PRAVILA NAGRADNE IGRE  » KAMPUS NAGRADNA IGRA «

 1. člen

Po teh pravilih Zavod Študentski kampus so.p., Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator) prireja, nagradno igro v promocijske namene na področju Republike Slovenije.

 1. člen

Nagradna igra poteka v obliki objave na INSTAGRAM profilu Študentski kampus, dostopnem na spletnem naslovu: https://www.kampus.si/?p=17155. Nagradna igra na Instagram profilu Študentski kampus » kampus nagradna igra «, bo trajala od 16. 2. 2023 do vključno 24. 2. 2023., 27. 2. 2023 pa sledi žreb in razglasitev.

 1. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi s statusom študenta ali dijaka, ki so uporabniki družabnega omrežja Instagram in bodo v skladu z navodili izpolnili vse pogoje. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat. Koriščenje storitev na študentskem kampusu ni pogoj za sodelovanje. Do nagradne igre bo dostopal vsak uporabnik Instagram strani.

 1. člen

Način sodelovanja v nagradni igri: vsi, ki želijo sodelovati morajo najprej všečkati Instagram stran Študentski kampus (https://www.instagram.com/studentskikampus/), všečkati objavo nagradne igre in pod komentar objave (16.2.) označiti tri prijatelje. Možnost za nagrado se poveča, če udeleženec poleg tega tudi deli objavo na svojem instagramu profilu, kot instagram story in označi profil Študentski kampus.

Z izpolnjenimi pogoji se avtomatsko strinjajo s pogoji nagradne igre in sprejemajo sodelovanje v izboru za nagrado.

Udeleženec lahko v nagradni igri iz Instagram profila sodeluje samo enkrat. V primeru večkratnega sodelovanja v nagradni igri iz tega Instagram profila, se bo v  izbor štela samo ena, in sicer prva prijava.

 1. člen

Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal skupno eno (1) osebo, ki bo prejela en (1) JBL PartyBox 110. Izbor nagrad je opredeljen v 6. členu pravil. Nagrajenec je o prejemu nagrade obveščen z odgovorom na njegov komentar in v privatno sporočilo z nadaljnjimi navodili.

 1. člen

Nagradni sklad obsega: en (1) JBL PartyBox 110 v skupni vrednosti 359,99 EUR.

 1. člen

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih Zavoda Študentski kampus, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana. Žreb je naključen in bo potekal 27.2.2023. Skupno bo tri članska komisija opravila največ en (1) žreb. Objava bo deležna (1) žreba in z enim nagrajencem kateri prejme eno (1) nagrado – JBL Party Box 110.

 1. člen

Nagrajenec bo obveščen preko sporočila v polje za komentarje in preko zasebnega sporočila na Instagramu, najkasneje 24 ur po žrebu, kateri se bo odvil po zaključku nagradne igre. Nagrajenec bo pozvan, da v roku 7 dni pošlje podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko) za namen obveščanja o poteku nagradne igre ter prevzemu nagrade. Če nagrajenec ne bo upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade. Nagrajenec nagrado prevzame na Študentskem kampusu, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, po tem ko pošlje svoje podatke. V kolikor je bil izžreban nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali izvajalec pri udeležencu zazna nepravilnosti v postopku sodelovanja, se nagrade ne podeli. Skupno število nagrajencev v času trajanja nagradne igre: en (1).

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 1. člen

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko, ker vrednost nagrade presega 42€ in je potrebno plačati akontacijo dohodnine, ki jo plača Organizator. Udeleženca, ki bo nagrajen, Organizator opozarja, da obstaja možnost, da bo ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejen v višji dohodninski razred. Njegovo davčno številko bomo hranili maksimalno eno leto od prevzema oz. potreb v zvezi z nagradno  igro.

OSEBNI PODATKI

 1. člen

Upravljalec posredovanih osebnih podatkov  (ime, priimek, naslov in davčno številko) je Zavod Študentski  kampus so.p..

Zbrane osebne podatke (navedene zgoraj) bo uporabljal Zavod Študentski kampus za     namen:

 • Obveščanje nagrajenca o poteku nagradne
 • Obveščanje nagrajenca o prevzemu
 • Računovodske zakonodajne obveznosti.

Osebne podatke bo uporabljal in obdeloval tudi pogodbeni partner, Društvo Konferenca, Zdravstvena pot 3, 1000 Ljubljana za naslednji namen:

 • Obveščanja nagrajenca o poteku nagradne
 • Obveščanja nagrajenca o prevzemu
 • Vodenje zapisnika in administrativnih zahtev pri realizaciji nagradne

Pridobljeni podatki se hranijo eno leto po zaključku nagradne igre.

Zbrani osebni podatki se vodijo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov – Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Ur.l.RS, št. 163/22) in Izjavo o varstvu osebnih podatkov ŠOU v Ljubljani, dosegljivi na njihovi spletni strani: https://www.sou-lj.si/sites/default/files/izjava_o_varstvu_osebnih_podatkov_2.pdf.

 1. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na povezavi, ki je podana na nagradni objavi na profilu Študentski kampus dostopnega na povezavi: https://www.instagram.com/studentskikampus/ in na spletni strani: www.kampus.si

 1. člen

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov info@kampus.si

 1. člen

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice (višja sila, odpoved strežnika, naravne posledice), ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti sodelujoče preko spletne strani, in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 1. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Pravila pričnejo veljati od 16.2.2023 dalje.

V Ljubljani, 16.2.2023

Socialni inkubator Študentski Kampus
- Socialno podjetje
Pivovarniška ulica 6
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI50362127 Matična št: 3684466000 Telefon: +386 31 303 278 BONI (Študentska prehrana)
+386 1 4380 218 ali +386 1 4380 211
mojca.skrjanec@sou-lj.si
NAJEM
rezervacije@kampus.si
ODNOSI Z JAVNOSTMI
info@kampus.si
VSEBINE
PARTNERJI
SPLOŠNE INFORMACIJE
TUDI NAŠE

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.