Prvi razpis Študentskega kampusa in ŠOU v ljubljani v letu 2019 za sofinanciranje študentskih projektov

Na podlagi Statuta ŠOU v Ljubljani, Uredbe o postopku za izvajanje razpisov ŠOU v Ljubljani za sofinanciranje študentskih društev, zvez študentskih društev in zavodov, Pravilnika o stalni dejavnosti ŠOU v Ljubljani Društveno stičišče STIKS in Transferne pogodbe med zavodom Kampus so.p. in ŠOU v Ljubljani z dne 14. 3. 2019  Kampus so.p objavlja:

PRVI RAZPIS  ŠTUDENTSKEGA KAMPUSA IN ŠOU V LJUBLJANI V LETU 2019 ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDENTSKIH PROJEKTOV

Razpis zajema sofinanciranje študentskih projektov s področij izobraževanja, kulture, sociale, zdravstva, t & t, mednarodnega sodelovanja in založništva.

Okvirna višina sredstev celotnega razpisa znaša 33.000,00 EUR (z besedami: triintrideset tisoč evrov).

Projekti se morajo začeti izvajati v obdobju med 1. aprilom 2019 in 30. aprilom 2020 ter končajo najkasneje 15. maja 2020.

Več o statusnih pogojih prijavitelja si lahko preberete v razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo na razpis je 5. april 2019 do 24:00.

Več informacij lahko interesenti dobijo na elektronskem naslovu Društvenega stičišča – STIKS na razpisi@kampus.si.

Socialni inkubator Študentski Kampus
- Socialno podjetje
Pivovarniška ulica 6
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI50362127 Matična št: 3684466000 Telefon: +386 31 303 278 BONI (Študentska prehrana)
+386 1 4380 218 ali +386 1 4380 211
mojca.skrjanec@sou-lj.si
NAJEM
rezervacije@kampus.si
ODNOSI Z JAVNOSTMI
info@kampus.si
VSEBINE
PARTNERJI
SPLOŠNE INFORMACIJE
TUDI NAŠE

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.