RAZPIS ŠTUDENTSKEGA KAMPUSA V LETU 2019 ZA SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVALNIH ŠTUDENTSKIH PROJEKTOV

Na podlagi Statuta ŠOU v Ljubljani, Uredbe o postopku za izvajanje razpisov ŠOU v Ljubljani za sofinanciranje študentskih društev, zvez študentskih društev in zavodov, Pravilnika o stalni dejavnosti ŠOU v Ljubljani Društveno stičišče STIKS in Transferne pogodbe med zavodom Kampus so.p. in ŠOU v Ljubljani z dne 19.12.2019 Kampus so.p. objavlja:

RAZPIS ŠTUDENTSKEGA KAMPUSA V LETU 2019 ZA SOFINANCIRANJE
IZOBRAŽEVALNIH ŠTUDENTSKIH PROJEKTOV

Okvirna višina sredstev celotnega razpisa znaša 7.000,00 EUR (z besedami: sedem tisoč evrov).

Projekti se morajo začeti izvajati v obdobju med 10. decembrom 2019 in 30. aprilom 2020 ter končajo najkasneje 15. maja 2020.

Več o statusnih pogojih prijavitelja si lahko preberete v razpisni dokumentaciji.
Rok za prijavo na razpis je podaljšan, do petka, 20. decembra 2019 do 24:00.

Več informacij lahko interesenti dobijo na elektronskem naslovu Društvenega stičišča –
STIKS na razpisi@kampus.si .

RAZPIS_Kampus_projekti_STIKS_7-OSNUTEK_POGODBE
RAZPIS_Kampus_projekti_2019_STIKS_3-PRIJAVA
RAZPIS1_Kampus_projekti_STIKS_4-NAVODILA
RAZPIS_Kampus_projekti_STIKS_5_ZAKLJUCNO_POROCILO
RAZPIS_Kampus_projekti_2019_STIKS_1_2-DOKUMENTACIJA

Socialni inkubator Študentski Kampus
- Socialno podjetje
Pivovarniška ulica 6
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI50362127 Matična št: 3684466000 Telefon: +386 31 303 278 BONI (Študentska prehrana)
+386 1 4380 218 ali +386 1 4380 211
mojca.skrjanec@sou-lj.si
NAJEM
rezervacije@kampus.si
ODNOSI Z JAVNOSTMI
info@kampus.si
VSEBINE
PARTNERJI
SPLOŠNE INFORMACIJE
TUDI NAŠE

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.